Reklamácia


Tento formulár môžete použiť pre reklamácie týkajúce sa dopravnej karty, elektronického predplatného lístka alebo elektronickej peňaženky.

Pozn.: Pre úspešné vybavenie reklamácie sa môže, v niektorých prípadoch, vyžadovať osobná návšteva predajného miesta DPMŽ.


    Reklamácia sa týka