Pridanie dopravnej karty do účtu


Ak už vlastníte dopravnú kartu (typu MiFare Desfire) a chcete plnohodnotne využívať služby e-shopu DPMŽ, musíte mať pridanú dopravnú kartu do vášho účtu. Postup na pridanie dopravnej karty k účtu nájdete nižšie.

 1. Mám založený účet:
  1. prihlásite sa do svojho účtu,
  2. kliknite na tlačidlo “Zaregistrovať kartu“,
 1. zadajte 17-miestne číslo dopravnej karty,

Číslo dopravnej karty nájdete na jej zadnej strane:

 1. zadajte PIN, ktorý ste dostali na predajnom mieste (v prípade, že ste PIN stratili tak môžete oň opätovne požiadať osobne na predajnom mieste DPMŽ),
 1. zakliknite tlačidlo, že ste osoba staršia ako 16 rokov,
 2. zakliknite súhlas s prepravným poriadkom a tarifou MHD v Žiline, ako aj súhlas s obchodnými podmienkami (pred odovzdaním súhlasu so všetkými dokumentami vám odporúčame sa s nimi vopred oboznámiť),
 3. kliknite na políčko “Nie som robot“,
 4. kliknite na tlačidlo “Pridať kartu“.

Od tohto momentu máte priradenú dopravnú kartu k danému účtu.

 1. Nemám založený účet:
  1. na hlavnej stránke e-shopu (dopravnakarta.dpmz.sk) kliknite na tlačidlo “Registrovať sa“,
  2. zadajte osobné údaje (e-mailová adresa a heslo),
  3. v časti Údaje cestujúceho kliknite na tlačidlo “Už mám kartu“,
  4. zadajte 17-miestne číslo dopravnej karty,
  5. zadajte PIN, ktorý ste dostali na predajnom mieste,
  6. zakliknite vyhlásenie, že ste osoba staršia ako 16 rokov (osoby mladšie ako 16 rokov si nemôžu vytvoriť účet, ich dopravnú kartu môže spravovať iba osoba staršia ako 16 rokov),
  7. prečítajte si všetky obchodné dokumenty a odkliknite všetky súhlasy,
  8. kliknite na políčka “Nie som robot“,
  9. kliknite na tlačidlo “Registrovať sa“.

Od tohto momentu máte vytvorený účet na e-shope DPMŽ a zároveň priradenú dopravnú kartu k danému účtu.