Informácie o DK, PCL, EP a PK vo vozidle


Priamo vo vozidle MHD, prostredníctvom označovača cestovných lístkov (zeleného a žltého), môžete získať aktuálne informácie o dopravnej karte, predplatnom cestovnom lístku, elektronickej peňaženke alebo elektronických cestovných lístkoch (zakúpených prostredníctvom platobnej karty).

Postup pre zobrazenie aktuálnych informácií je nasledovný:

1.

Na hlavnej obrazovke označovača kliknite na tlačidlo “INFORMÁCIE O KARTE“.

2.

Na displeji sa zobrazí výzva na priloženie vašej dopravnej karty
k označovaču.

Pri platbe platobnou kartou za eCL môžete zistiť informácie o eCL (typ, platnosť, počet kusov) priložením platobnej karty (prípadne mobilného telefónu alebo smarthodiniek) k ŽLTÉMU označovaču.

3.

Priložte svoju dopravnú kartu k spodnej (sivej) časti označovača.

4.

Na displeji sa zobrazí tabuľka s aktuálnymi informáciami o DK, PCL a EP
(vysvetlenie viď v odseku nižšie).

5.

Informácie sa budú zobrazovať po dobu priloženia DK pri označovači.
Po oddialení DK obrazovka s informáciami zmizne.

6.

Pre ukončenie zobrazenia informácií o karte oddiaľte svoju DK od označovača.

VYSVETLENIE

DOPRAVNÁ KARTA

KARTA PLATNÁ DO – dátum konca platnosti dopravnej karty tzn. 5 rokov od jej vydania.

ZĽAVA PLATNÁ DO – dátum konca platnosti zľavy, ktorá je priradená (viazaná) k DK. Vlastník takejto DK nemusí preukazovať nárok na zľavu iným dokladom.

PREDPLATNÝ CESTOVNÝ LÍSTOK (PCL)

1. BEZ AKTÍVNEHO PCL/AKTÍVNY PCL NA XX DNÍ – v prípade, že cestujúci (vlastník DK) nemá zakúpený žiadny PCL je táto položka prázdna. Ak je na DK aktivovaný PCL, tak je uvedený dátum začiatku a konca jeho platnosti.

2. BEZ PRIPRAVENÉHO PCL / PRIPRAVENÝ PCL NA XX DNÍ – ak nie je táto časť prázdna, tak sa v nej uvádza dátum začiatku a konca platnosti pripraveného (zakúpeného) PCL, ktorý bol vo vozidle už aktivovaný, ale ešte nenastal čas jeho platnosti.

ELEKTRONICKÁ PEŇAŽENKA (EP)

BEZ AKTÍVNEHO LÍSTKU – nemáte zakúpené žiadne eCL z EP.

AKTÍVNE LÍSTKY / PLATÍ DO zoznam typov eCL, počet kusov a čas konca ich platnosti, ktoré boli kúpené prostredníctvom elektronickej peňaženky (v prípade väčšieho počtu eCL sa zobrazia šípky pomocou ktorých je možné rolovať celý zoznam).

ZOSTATOK KREDITU – uvádza sa finančná hodnota zostatkového kreditu na elektronickej peňaženke.

PLATOBNÁ KARTA (PK)

AKTÍVNE LÍSTKY / PLATÍ DO zoznam typov eCL, počet kusov a čas konca ich platnosti, ktoré boli kúpené prostredníctvom platobnej karty (prípadne iným zariadením s NFC napr. mobilným telefónom alebo smarthodinkami).

V prípade väčšieho počtu eCL sa zobrazia šípky pomocou ktorých je možné rolovať celý zoznam.

POZOR: Informácie o cestovných lístkoch zaplatených prostredníctvom platobnej karty je možné získať iba po priložení platobnej karty (prípadne mobilného telefónu alebo smarthodiniek) na ŽLTÝ označovač cestovných lístkov. Na zelených označovačoch tieto informácie nie sú dostupné.