Elektronické vybavenie dopravnej karty


Pre plnohodnotné využívanie e-shopu je potrebné vlastniť dopravnú kartu, ktorú si môžete vybaviť osobne na predajných miestach DPMŽ (od 1. 4. 2021) alebo elektronickým spôsobom (od 26. 3. 2021) a to nasledovne:

 1. v hlavnom menu kliknite na tlačidlo “Zaregistrovať kartu“,
 1. kliknite na tlačidlo “Objednať kartu“,
 1. máte na výber objednať kartu “Pre mňa” (ako vlastníka účtu) alebo “Pre nového cestujúceho” (pre iného cestujúceho, ktorého dopravnú kartu budete spravovať prostredníctvom vášho účtu),
 1. vyplňte elektronickúŽiadosť o vydanie dopravnej karty,
 2. okrem osobných údajov je potrebné do žiadosti pridať fotografiu v elektronickej podobe, ktorá musí spĺňať nasledovné technické parametre:
  1. prípustné rozmery: fotografia v pomere strán 2 x 3 (zvislá orientácia), min. 200 x 300 pixelov, max. 800 x 1200 pixelov,
  2. typ súboru: JPG, JPEG, PNG,
  3. maximálna veľkosť súboru: 2 MB,
  4. kompozícia: fotografia by mala zobrazovať vašu tvár na jasnom jednoliatom pozadí, bez pokrývky hlavy alebo okuliarov s tmavými sklami,

Poznámka
V prípade, že máte záujem o vybavenie prenosnej dopravnej karty, namiesto vašej fotografie je potrebné vložiť obrázok siluety postavy, ktorý získate prostredníctvom nižšie uvedeného tlačidla “Stiahnuť”.

 1. vyberte typ dopravnej karty (Dôchodcovská, Študentská, Základná bez zľavy, Základná prenosná bez zľavy, Žiacka),
 1. v prípade, že máte nárok na zľavnenú dopravu, tak pri vypĺňaní žiadosti je potrebné priložiť oskenovaný dokument preukazujúci váš nárok na zľavu (potvrdenie o návšteve školy, výmer o predčasnom dôchodku, výmer o dôchodku s mierou invalidity nad 70 %; ZJP, DJP alebo KM vydanú Územným spolkom Žilina Slovenského Červeného kríža),
 1. vyberte spôsob doručenia a zakliknite súhlas s prepravným poriadkom a tarifou MHD v Žiline, ako aj súhlas s obchodnými podmienkami (pred odovzdaním súhlasu so všetkými dokumentami vám odporúčame sa s nimi vopred oboznámiť),
 2. kliknite na tlačidlo “Ďalej“,
 3. zobrazí sa vám sumarizovaný košík s vašimi osobnými údajmi, údaje o výbere spôsobu doručenia a celková suma k zaplateniu,
 4. ak sú všetky údaje správne zakliknite pole “Potvrdzujem údaje objednávky” a stlačte tlačidlo “Objednať“,
 1. zobrazí sa detail vašej platby a po kliknutí na tlačidlo “Prejsť na platbu” budete presmerovaní na platobnú bránu nášho poskytovateľa (24 pay),
 1. platbu za nákup dopravnej karty je možné vykonať iba on-line spôsobom a to konkrétne platobnou kartou (VISA, Mastercard, Maestro) alebo platobným tlačidlom (iba pre vybrané banky),
 2. po úspešne dokončenej platbe sa vám zobrazí hláška “Platba úspešná” a po stlačení tlačidla “Detaily transakcie” si môžete pozrieť a skontrolovať údaje o uskutočnenej platbe.

VZOR DOPRAVNEJ KARTY

Dopravná karta DPMŽ